top of page

True & False About Pregnancy

اطلاعات بارداری زیادی وجود دارد. کدام یک واقعیت هستند؟ کدام یک داستان هستند؟


@cassandra.bouchard، عضو #ScienceClub ما، از جامعه خود پرسید که چه اطلاعاتی درباره بارداری شنیده‌اند. ما تحقیقات را انجام دادیم و از کارشناسان خود پرسیدیم. در اینجا 5 باور رایج بارداری که نادیده گرفته شده اند آورده شده است. آیا آنها درست هستند یا دروغ؟ 🤔👆


ما می دانیم که باورهای بارداری رایج تری وجود دارد که باید رد شوند. ما چند آشپزی دیگر داریم، @cassandra.bouchard در مورد برخی از موارد مورد علاقه خود نیز در صفحه خود صحبت خواهد کرد، اما ما کنجکاو هستیم: چه اطلاعات بارداری شنیده اید که باعث شده تعجب کنید که آیا درست است یا نه؟ در نظرات زیر به ما اطلاع دهید یا برای ما DM ارسال کنید!


منابع: tinyurl.com/SUFPregnancyMyths


#ScienceUpFirst #LaSciencedAbord

Sadaf Adnan

bottom of page