top of page

No Mow May

No Mow May جنبشی است که هدف آن حمایت از گرده افشانان است! می دانید، ما به پرندگان، خفاش ها، پروانه ها - و مهمتر از همه زنبورها - وابسته هستیم. با چمن زنی کمتر در این ماه، می توانیم به گلدهی و رشد گیاهان کوچک گلدار کمک کنیم (1،2،3). این گل‌های وحشی اغلب تنها منابع غذایی برای گرده‌افشان‌هایی هستند که از خواب زمستانی بیرون می‌آیند - به ویژه در مناطق شهری و حومه شهر (4،5). وقتی افراد زیادی شرکت می کنند، انتشار کربن را نیز کاهش می دهد که برای آب و هوا عالی است (1،6).


لازم نیست همه یا هیچ باشد! برخی از مردم نگران هستند که منتظر ماندن بیش از حد برای چمن زنی می تواند تأثیر منفی بر چمن های آنها بگذارد. در واقع، اجتناب از چمن زنی برای یک ماه کامل ممکن است استرس ایجاد کند و بر سلامت و انعطاف پذیری کلی چمن تأثیر بگذارد (7،8،9). اما، حتی چمن زنی کمتر (هر 2 تا 3 هفته)، و افزایش ارتفاع برش به 3+ اینچ، تعداد و تنوع گرده افشان ها را افزایش می دهد (4،5،6،7،10،11،12).


No Mow May فقط یک نقطه شروع است! بسیاری از گیاهان باغی غیر بومی هستند و برای گرده افشان های بومی ایده آل نیستند. گرده افشان ها همچنین به حمایت فراتر از ماه مه نیاز دارند - مارس و آوریل برای برخی گونه ها و همچنین قبل از خواب زمستانی حیاتی هستند (1،5).


در اینجا راه های دیگری برای کمک به گرده افشان ها وجود دارد (1،5،7،13):

• انواع گیاهان گلدار بومی را بکارید که از بهار تا پاییز شکوفا خواهند شد.

• با گذاشتن لکه های خاک، ساقه ها، ساقه های مرده و برگ ها، منطقه لانه سازی را فراهم کنید.

• از مصرف آفت کش ها خودداری کنید

• یک منطقه از چمن خود را برای رشد وحشی گیاهان اختصاص دهید.

• به طور کامل از چمن بگذرید! بسیاری از مردم حیاط های خود را از چمنزار به باغ های گرده افشان بومی تبدیل می کنند.


No Mow May در حالی که کامل نیست، آگاهی را در مورد اهمیت گرده افشان ها افزایش می دهد و اولین قدم عالی به سمت مدیریت پایدار باغ است (1،5). همچنین با کمک به گرده افشان هایی که محصولات غذایی به آنها وابسته هستند، سیستم غذایی ما را تقویت می کند (7).


آیا درباره No Mow May شنیده اید؟ آیا شما یا جامعه شما شرکت کردید؟ چه کارهای دیگری برای کمک به گرده افشان ها انجام می دهید؟ ما میخواهیم بدانیم!


منابع: tinyurl.com/SUFNoMowMay


#ScienceUpFirst #LaSciencedAbord

Sadaf.A

bottom of page