top of page

Periods

تصورات غلط زیادی در مورد پریودها وجود دارد که باعث می‌شود آنها اغلب شرم‌آور دیده شوند. آنها نیستند. آنها بخشی عادی و سالم از زندگی بسیاری از مردم هستند.

بیایید با این پنج باور غلط رایج در مورد قاعدگی صحبت کنیم:

1. پریود مترادف چرخه قاعدگی نیست، بلکه مرحله مشخصی از آن است.

2. نه تنها زنان پریود می شوند.

3. افراد در حال قاعدگی هنوز هم می توانند در دوران پریود باردار شوند.

4. PMS وجود دارد حتی اگر ما آن را کاملاً درک نکنیم.

5. خون پریود کثیف نیست و بوی آن طبیعی است.

آیا در مورد چرخه قاعدگی و پریود سوالی دارید؟ خجالتی نباشید؛ آنها را در نظرات بگذارید یا برای ما DM ارسال کنید.

منابع: tinyurl.com/SUFPeriodMyth

#ScienceUpFirst #LaSciencedAbord

#ScienceUpFirst #LaSciencedAbord

S.Adnan

bottom of page